Archive for the ‘Tùng Nguyên’ Category

Tùng Nguyên

nu_sinh_ao_dai_trang

Nhạc và lời: Tùng Nguyên; Hòa âm: Paul Việt; Tiếng hát: Minh Quang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi

Tùng Nguyên

Nhạc: Tùng Nguyên; Hòa âm: Paul Việt; Tiếng hát: Minh QuangBạch Trà
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Tùng Nguyên

Nhạc: Tùng Nguyên; Hòa âm: Paul Việt; Tiếng hát: Anh Thư

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

Nhạc: Tùng Nguyên; Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ; Hòa âm: Paul Việt; Tiếng hát: Minh QuangNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Kim Thành
Hòa âm: Paul Việt
Ca sĩ: Anh Thư
Thực hiện: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Phương Hà
Tiếng hát: Minh Quang
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc: Tùng Nguyên; Thơ: Nguyên Sa; Tiếng hát: Bạch Trà; Hòa âm: Paul ViệtNguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Minh QuangBạch Trà
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Hoàng Huy Thiện
Tiếng hát: Thụy Khanh
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Minh Quang
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Kim Thành
Hòa âm: David Đông
Ca sĩ: Diệu Hiền
Hình ảnh: Kim Dung
Thực hiện: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Thanh ChiPhong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Minh Quang
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Thụy Khanh
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Phong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hy Văn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc và lời: Tùng Nguyên; Tiếng hát: Thanh Chi; Hòa âm: Paul Việt


Nguồn: Tác giả gửi