Archive for the ‘Văn Sơn Trường’ Category

Văn Sơn Trường

thieu_nu_nhat_la

Nhạc: Văn Sơn Trường; Ý thơ: Trần Thị Kim Oanh; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Văn Sơn Trường

Nhạc: Văn Sơn Trường; Thơ: Huỳnh Minh Lệ; Tiếng hát: Hoàng Nhung
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và mp3 file.

Văn Sơn Trường

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Hoàng Nhung

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hoàng Gia Khánh Giễn
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Trần Ngọc Thanh Tuyền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Quang Minh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Hiếu Trang
Video: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Nguyên ThảoVăn Sơn Trường
Nguồn: Tác giả gửi

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Thơ: Như Nguyệt; Nhạc: Văn Sơn Trường; Giọng hát: Hiếu Trang


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Giang Hữu Tuyên
Tiếng hát: Anh Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Công Thành
Slideshow: PHC
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Bạch Cúc
Ca sĩ: Thụy Long
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển YouTube link