Archive for the ‘Vĩnh Điện’ Category

Vĩnh Điện

Thơ: Phạm Phan Lang; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Quang Đạt; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Trang Web nhạc sĩ Vĩnh Điện

Vĩnh Điện


Tưởng niệm biến cố Tết Mậu Thân

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Dạ Lan
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

ben_tau_30_thang_4

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Trúc Sinh; Tiếng hát: Hoàng Anh Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vĩnh Điện

co_don_ben_song

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Phan Lương; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

mua_dem_qua_khung_cua_so

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Thụy Long

Bản ký âm

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

chim_hot-duy_liem
Chim hót
Duy Liêm

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

giac_ngu_buon_thieu_nu

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

thieu_nu_va_bien2

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

red_leaves-winter

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Vĩnh Điện

pho_mua_dong-dinh_cuong
Phố mùa đông
dinhcuong

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Đăng Hiếu

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Đỗ Hồng Ngọc
Tiếng hát: Vũ Hoành

Năm 1993, tháng 12, mùa tuyết trắng xóa ở Canada, tôi có dịp đến thăm một Nursing home ở Montreal, bên cạnh dòng sông Saint Lawrence. Canada là nơi có chế độ chăm sóc người già rất tốt, có thể nói nhất thế giới, thế nhưng lòng tôi nặng trĩu khi nhìn thấy những kiếp người, mà ngoài kia Như-lai vẫn “như như bất động”… vẫn tuyết rơi trắng xóa, vẫn dòng dòng mênh mông…
(more…)


Ca khúc: Vĩnh Điện
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Vĩnh Điện

giac_ngu_thieu_nu

Thơ: Phạm Kim Tiên; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ý Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Ca sĩ trình diễn: Quỳnh Lan
Thực hiện: HaGiang Production
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện [bản ký âm PDF]
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn Thu Hà
Hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Bảo Yến
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Bảo Triều
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Vĩnh Điện

thieu_nu_ra_di

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube 
Nhạc: Vĩnh Điện
Truyện thơ: Nguyễn Thu Hà
Hợp ca: Kim Khánh, Đăng Hiếu, Thái HòaV&V
Hòa âm: Kiên Thanh


[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và YouTube link

Vĩnh ĐiệnBảo Trường

>self_portrait_in_profile-1914-marc_chagall
Self portrait in profile (1914) – Marc Chagall

Sáng tác: Vĩnh ĐiệnBảo Trường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.

 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Dư Mỹ
Hòa âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Luân Hoán
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng HiếuKim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Đặng Kim Côn
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phan Khâm
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Bắc Phong
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Thụy Vy
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Quốc Quân
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trường Đinh
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Tâm sự của một sinh viên VN du hoc ở nước ngoài khi nghe loan tin quê nhà Đà Nẵng
mất vào tay cộng sản ngày 29-3-1975.

 

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Lê Hân
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Vĩnh Điện
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link