Archive for the ‘Vũ Quỳnh Anh’ Category

 
Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Vũ Quỳnh Anh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Văn Sơn Trường gửi YouTube link