Archive for the ‘Vũ Thị Tuyết Nhung’ Category

Vũ Thị Tuyết Nhung

Người đàn bà thắp đèn đêm

Ngôi nhà này đã lâu chìm trong bóng tối
Người đàn ông bận với thế giới ban ngày
Không trở về đây
Người đàn bà buông xuôi

Con chim bay mỏi cánh con ngựa chạy mỏi chân
Những cuộc du hành đã lấy đi tuổi trẻ
Mỏi mệt muốn về mà xung quanh không nhà nào còn thức
Để nhờ ánh đèn le lói
men theo
(more…)