Đứa con của Mẹ Núi

Posted: 28/07/2011 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn

 
Nhạc và lời: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Ngọc Huy
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Thực hiện: Huyền Thoại
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.