Những chặng đời

Posted: 22/03/2021 in Bắc Phong, Clara Winston, Hermann Hesse, Richard Winston, Thơ

Hermann Hesse
Bắc Phong phỏng dịch từ bản tiếng Anh Stages do Richard Winston & Clara Winston chuyển ngữ từ nguyên tác Stufen của Hermann Hesse.


Văn hào Hermann Hesse (1877-1962)

Như hoa chớm nở rồi tàn,
Như tuổi xuân sẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Đạo hạnh, chân lý ngộ ra,
Mỗi chặng đời sống có là mãi đâu.
Ta chết bất cứ tuổi nào
Sẵn sàng cuộc lữ bước vào kiên gan,
Sẵn sàng không hối trong lòng
Tìm minh tuệ những lụy trần chẳng cho.
Huyền năng của thuở ban sơ
Bảo hộ cuộc sống cho ta yên lành.

Bình thản đến cõi xa xăm,
Tình nhà không để giữ chân lên đường.
Không gian ta đến mênh mông,
Chư thiên không cản mà còn đỡ nâng.
Nếu ta chấp nhận phận mình,
Ta sẽ sống với thói quen biếng lười.
Ta phải chuẩn bị lìa đời,
Còn không mãi mãi phận người bám vương.

Giờ tử giục giã linh hồn,
Chân trời mới hãy lên đường cho nhanh.
Vậy đó, nhập cuộc hành trình.
Không nghĩ tận tuyệt trong tâm giã từ.

 
Stages

As every flower fades and as all youth
Departs, so life at every stage,
So every virtue, so our grasp of truth,
Blooms in its day and may not last forever.
Since life may summon us at every age
Be ready, heart, for parting, new endeavor,
Be ready bravely and without remorse
To find new light that old ties cannot give.
In all beginnings dwells a magic force
For guarding us and helping us to live.

Serenely let us move to distant places
And let no sentiments of home detain us.
The Cosmic Spirit seeks not to restrain us
But lifts us stage by stage to wider spaces.
If we accept a home of our own making,
Familiar habit makes for indolence.
We must prepare for parting and leave-taking
Or else remain the slaves of permanence.

Even the hour of our death may send
Us speeding on to fresh and newer spaces,
And life may summon us to newer races.
So be it, heart: bid farewell without end.

Hermann Hesse
Richard Winston & Clara Winston chuyển ngữ tiếng Anh
Bắc Phong phỏng dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.