Chủ trương


 

City of Words
Lithograph by Vito Acconci

Thư viện Sáng Tạo được dựng lên bất vụ lợi từ cuối tháng 3 năm 2011 để giới thiệu và lưu trữ các bài viết thời sự và văn học nghệ thuật chọn lọc cho quý độc giả đọc, thưởng thức và giải trí.

Hiện tại, chúng tôi cập nhật bài vở vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần. Dù dành ưu tiên cho các bài mới và gửi riêng cho Sáng Tạo, chúng tôi vẫn hoan hỷ đăng lại các tác phẩm có giá trị đã được giới thiệu trên các diễn đàn khác.

Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã gửi bài vì thấy Sáng Tạo là một diễn đàn xứng đáng cho việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm của mình.

Bài vở (bản MS Word với dạng chữ unicode), nhạc (bản ký âm pdf và âm bản mp3), tranh ảnh (dạng hình .jpg, .gif, .png) và thư từ xin gửi về địa chỉ điện thư: thuviensangtao@gmail.com.

Chúng tôi chịu trách nhiệm biên tập bài vở với ý hướng tôn trọng nội dung, quan điểm và văn phong của tác giả. Chúng tôi chủ trương phần hình thức của Sáng Tạo cần giản dị và nhất quán nên sẽ thay đổi cách trình bày của tác giả nếu cần.

Mỗi khi nhận được tác phẩm, chúng tôi sẽ duyệt đọc và nếu tác phẩm được chọn đăng chúng tôi sẽ xếp lịch đăng trong khoảng thời gian thuận tiện nhất. Các bài không đăng hoàn toàn là do sự thẩm định chủ quan của người biên tập. Chúng tôi chỉ trả lời thư riêng nếu thật sự cần thiết.

Bản quyền bài đăng, hình và tranh minh họa là của tác giả và nguồn trích. Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã không phiền hà chuyện Sáng Tạo đăng những sáng tác / tranh ảnh minh họa tải xuống từ Internet của mình dù không được xin phép trước. Chúng tôi sẽ rút tác phẩm khỏi Sáng Tạo nếu có sự yêu cầu của quý tác giả.

Chúng tôi cũng ao ước và cảm ơn quý tác giả và bạn đọc tiếp tay trong việc phổ biến Sáng Tạo đến gia đình, người thân và bằng hữu của mình.

Nhóm chủ trương: Song Thao, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Phan Ni Tấn, Hồ Đình Nghiêm và Bắc Phong (biên tập).