Chủ trươngCity of Words
Lithograph by Vito Acconci

Thư viện Sáng Tạo được dựng lên bất vụ lợi từ cuối tháng 3 năm 2011 để giới thiệu và lưu trữ các bài viết thời sự và văn học nghệ thuật chọn lọc cho quý độc giả thưởng thức và giải trí. Sau mười năm sinh hoạt, người biên tập Sáng Tạo quyết định ngưng cập nhật bài vở vô thời hạn từ ngày 27/3/2021 vì mệt mỏi thể lực và tinh thần.

Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã gửi bài vì thấy Sáng Tạo là một diễn đàn xứng đáng cho việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm của mình.

Bản quyền bài đăng, hình và tranh minh họa là của tác giả và nguồn trích. Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã không phiền hà chuyện Sáng Tạo đăng những sáng tác / tranh ảnh minh họa tải xuống từ Internet của mình dù không được xin phép trước. Chúng tôi sẽ rút tác phẩm khỏi Sáng Tạo nếu có sự yêu cầu của quý tác giả gửi đến: thuviensangtao@gmail.com.

Nhóm chủ trương (2011-2021): Song Thao, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn, Phan Ni Tấn, Hồ Đình Nghiêm và Bắc Phong (biên tập).