Tiếng chuông chùa chiều trên núi | Trở về quê cũ | Ngày hè dạo chơi | Đêm nằm mộng thấy người vợ quá cố | Tản bộ ngoại thành

Posted: 15/03/2021 in Phạm Đình Hổ, Thơ, Yên Nhiên

Phạm Đình Hổ (1768-1839)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Tiếng chuông chùa chiều trên núi

Ánh tà dương chìm vào bóng núi
Chập chờn xa tùng bách mông lung
Hồi chuông lạnh lẽo từng không
Hái hoa sư cụ chợt thông lẽ trời

Sơn Tự Vãn Chung

Sơn hàm nhật ảnh thụ mông lung
Vận vận hàn kình dạng bích không
Lão tuế niêm hoa thành diệu ngộ
Tùng đào bách lại hữu vô trung

 

Trở về quê cũ

Ly hương lưu lạc đã hai năm
Bơ phờ quê cũ trở về thăm
Bụi gai khóm trúc chen cao thấp
Cỏ rối gò hoang thấp thoáng nằm
Bóng cò hòa lẫn vào sương sớm
Chiều thu đơn độc tiếng ve ngâm
Đứng tựa hiên nhà ôn chuyện cũ
Việc mình muốn ngước hỏi trời xanh

Quy Cố Viên Hương

Đoạn ngạnh phiêu bồng tuế lưỡng chu
Thôi biều trùng tác cố hương du
Tùng kinh tu trúc tương cao hạ
U thảo hoang khâu bán hữu vô
Chinh vụ ảnh hòa triêu ải sắc
Cô thiền thanh nhập tịch dương thu
Bằng lan hồi tưởng đương niên sự
Nghĩ hướng thương thương vấn cựu ngô

 

Ngày hè dạo chơi

Dõi nhìn mà chẳng thấy
Quê nhà mình nơi đâu
Lòng ta buồn quá đỗi
Vầng dương bên trời đông
Đứng lặng, lòng thổn thức
Mây trắng trời mênh mông
Giữa đồng không đầy gió
Ước theo cánh chim hồng

Hạ Nhật Giao Hành

Gia hương hà xứ thị
Nhật tại thiên chi đông
Chú vọng bất khả kiến
Ngã tâm không xung xung
Trường không đa bạch vân
Khoáng dã đa phiêu phong
Trĩ lập bội trù trướng
Vô kế ký chinh hồng

 

Đêm nằm mộng thấy người vợ quá cố

Bước đường lữ thứ vẫn tìm nhau
Mây nước trên sông lẫn vào nhau
Cửu tuyền dương thế đâu ngăn cách
Trăm nhớ ngàn thương nối nhịp cầu

Túc Diên Hà Huyện Trị Dạ Mộng Tiên Thất Cảm Thành

Khách lộ tương tầm nhược hữu nhân
Hoàng giang giang thượng thủy liên vân
Tử sinh nhất niệm nguyên phi gián
Trịnh trọng ân quân bội cảm quân

 

Tản bộ ngoại thành

Dậy sớm đi bộ được một chốc
Mỏi chân rồi, tựa gốc vải thiều
Bờ sông vọng tiếng chim kêu
Nước non gấm dệt hoa thêu rỡ ràng

Giao Hành

Tảo khởi độc hành hành
Quyện ỷ lệ chi hạ
Cách ngạn điểu nhất thanh
Giang sơn quang như họa

Phạm Đình Hổ (1768-1839)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và tranh ảnh

Đã đóng bình luận.