Archive for the ‘Phạm Đình Hổ’ Category

Phạm Đình Hổ (1768-1839)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Tiếng chuông chùa chiều trên núi

Ánh tà dương chìm vào bóng núi
Chập chờn xa tùng bách mông lung
Hồi chuông lạnh lẽo từng không
Hái hoa sư cụ chợt thông lẽ trời

Sơn Tự Vãn Chung

Sơn hàm nhật ảnh thụ mông lung
Vận vận hàn kình dạng bích không
Lão tuế niêm hoa thành diệu ngộ
Tùng đào bách lại hữu vô trung
(more…)