Archive for the ‘Âm Nhạc’ Category

Khê Kinh Kha

thieu_nu_ao_vang-dinh_cuong

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Sỹ Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định


Đốm nắng mùa Thu
dinhcuong

Thơ: Ngọc Quyên; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trịnh Y Thư


Mùa Thu
dinhcuong

Nhạc: Trịnh Y Thư; Tiếng hát: Thu Vàng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Yếu mềm

Posted: 03/03/2021 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Tâm Thư

Khê Kinh Kha

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Tâm Thư
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trịnh Y Thư

Nhạc: Trịnh Y Thư; Tiếng hát: Thu Vàng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Thanh Trúc
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Liên Bình Định

Thơ: Dzuy Sơn Tuyền; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Bảo Hân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Thơ: Trần Hoa Phương; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Bảo Châu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Lệ Thu (1943-2021)

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn mp3: Hợp âm Việt; bản ký âm: vnguitar.net

Trường Sa


Tưởng niệm ca sĩ Lệ Thu (1943-2021)

Nhạc và lời: Trường Sa; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn mp3: Hợp âm Việt; bản ký âm: music.quehuong.org

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Lệ Thu (1943-2021)

Ý Thơ: Huyền Chi; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Lệ Thu
ban_ky_am

Nguồn mp3: TaiNhac123.com; bản ký âm: Sheet Nhạc Piano

Phạm Duy

Thơ: Hoàng Cầm; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn MP3: nhac.vn; bản ký âm: Hợp âm Việt

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

Thơ: Đinh Thị Thu Vân; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hà Thanh (VN)
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Lam Phương


Tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương (1937-2020)

Nhạc và lời: Lam Phương; Tiếng hát: Thanh Tuyền
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Lm. Ân Đức


Christ in the Night
Marc Chagall

Nhạc và lời: Lm. Ân Đức; Trình bày: Đình Bảo
ban_ky_am

Nguồn: Thánh Ca Việt Nam

Trần Dũng Tiến
Kính tặng những người cha hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Minh Phượng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Nhớ bạn

Posted: 04/12/2020 in Âm Nhạc, Mai Hương, Vũ Thành

Vũ Thành


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Nhạc và lời: Vũ Thành; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Mai Hương (1941-2020)

Thơ: Nguyễn Bính; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Mai Hương
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Mai Phạm

Thơ: Sơn Kim; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Quỳnh Lan
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Mai Phạm

Thơ: Thục Nguyên; Nhạc: Mai Phạm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ánh Tuyết
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Huy Liêu

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Liêu; Tiếng hát: Ngọc Sáng
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Em đi rồi

Posted: 03/07/2020 in Âm Nhạc, H'Zina Bya, Mai Phạm

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: H’Zina Bya
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Thụy Long
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng


Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Thơ: Anton Đặng Thanh Trung; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Quang Lộc


Tưởng tiếc Nhạc sĩ Trần Quang Lộc (1949-2020)

Thơ: A-Khuê; Nhạc: Trần Quang Lộc; Trình bày: Tuấn Ngọc
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Từ Công Phụng

Nhạc: Từ Công Phụng; Tiếng hát: Lê Mộng Hoan (1939-2020)
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp Âm Việt; âm bản mp3: amnhac.fm

Phan Ni Tấn

Thơ: Kha Tiệm Ly; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

Thơ: Lê Văn Ngăn; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Châu Đình An

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
ban_ky_am

Nguồn: Fb Chau Dinh An

Phan Ni Tấn


Thiếu nữ
Nguyên Khai

Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Điền Nguyên
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Duy

Ý thơ: Hữu Loan; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: saigonocean.com; âm bản mp3: NCT

Tình ca

Posted: 19/03/2020 in Âm Nhạc, Phạm Duy, Thái Thanh

Phạm Duy


Tưởng niệm ca sĩ Thái Thanh (1934-2020)

Nhạc và lời: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt