Nắng Xuân

Posted: 05/02/2021 in Âm Nhạc, Bảo Hân, Dzuy Sơn Tuyền, Liên Bình Định, Thơ

Liên Bình Định

Thơ: Dzuy Sơn Tuyền; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Bảo Hân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.