Uống trà nhớ trăng

Posted: 17/03/2021 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm
Gửi vợ chồng Dương Văn Chính và Trương Thị Thoại.

Châm một ấm trà chờ buổi sáng
Hình như tâm động dưới sương mai
Đêm qua trời treo vầng trăng khuyết
Trăng khuyết về đâu đợi trăng đầy

Châm một ấm trà thức nửa khuya
Hình như người đi lâu lắm rồi
Nâng chung nhắp lại môi mộng cũ
Mộng vẫn là mơ trách vì ai

Châm một ấm trà pha sương sớm
Hình như lệ đọng mấy mươi năm
Sao người không về ru sông ngủ
Ngược xuôi trăng khuyết với trăng rằm

Châm một ấm trà đêm trừ tịch
Năm cũ người xưa cũng ra đi
Trà vẫn ấm nồng hương lửa tắt
Ở đây ngày đó có một người…

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.