Chuyện ba lơn ngày gặp bạn

Posted: 24/03/2021 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
…là kể chuyện đời thường…

lâu lắm rồi không nghe ai gỏ cửa
nay bất ngờ đón bạn ghé Hiên Trăng
điện thoại mô rồi mà không gọi nhắn
gỏ cửa chi hành tội mấy ngón tay

bạn cười cười nói thiệt chuyện thày lay
là bà xã mình đang nổi lửa nồi bún bò
sực nhớ… quên… mùi…thơm mắm Ruốt
mới hối mình đi chợ… rước mắm về

vội vàng mình mới chạy tuốt ra xe
giữa đường sực nhớ…quên…điện thoại
ghé nhà bạn bấm chuông…chuông không…noái
mới gỏ cửa đòi vô nhà đó thôi

nghe qua mình cũng cười…thú tội
cái chuông nhà lâu quá lạc tiếng rồi
nếu muốn vô thì một là gọi vói
hai là như… chim Gỏ Kiến gỏ bộng cây

bạn nghe qua cười vang sóng dậy
mình nói rồi cũng ăn vạ cười lây
hai tiếng cười xưa nay vẫn vậy
chỉ có nhớ…quên…giờ mấp mé tới gần

mượt kệ cô Vi đứng ngó chằm hăm
mặt nạ cô hồn tháo ra thoải mái
hãm tách Trà…Thái Đức ngày gặp lại
mắm Ruốt mắm Nêm bỏ đó tính sau

tuổi lớn rồi thêm…quên… nhớ trước sau
thêm mắc đọa thời cô Vi mắc dịch
gặp lại nhau đang mùa loạn nghịch
tạm sớt chia nhau… mén trà Thái Đức…

giáp năm rồi cô Vi hành đau nhức
ly cà phê Strarbuck cũng vái dài
buổi Rượu cười vui bằng hữu cũng…say bai
suốt ngày cứ đi ra đi vô rồi…đi ngủ!

hèn chi nhớ…quên…lần hồi trổ nụ
riết tới rồi quên nhớ ngợp tháng ngày
bỏ mất mô rồi hồi… “ai gọi có tui đây”…
tứ hải giao huynh sông hồ xuôi ngược!

nay tình cờ ghé thăm không báo trước
mình thiệt bất ngờ nhận được nỗi vui
lóng cóng pha Trà không thôi nước nguội
cách chén…cách ly lâu quá hóa…nhớ…quên…

mình mần bài Thơ như kiễu…mần bắt đền
tam-đợi-cô-Vi bày vẽ chuyện cách ly
thôi thì tạm tách Trà còn ly chén bỏ quá đi
nhấp mén Trà thơm vui ngày bạn ghé

có một điều dù… quên nhớ…đường về
phải tìm chợ Á Đông rước hương mắm Ruốt
kẻo không thôi bả chờ hoài không được
cho treo mỏ nhịn [hai] thèm nghen, bạn hiền…

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.