Sài Gòn còn đó mùa thu

Posted: 19/03/2021 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Liên Bình Định, Ngọc Quyên, Thơ

Liên Bình Định


Đốm nắng mùa Thu
dinhcuong

Thơ: Ngọc Quyên; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.