Archive for the ‘Dzuy Sơn Tuyền’ Category

Liên Bình Định

Thơ: Dzuy Sơn Tuyền; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Bảo Hân
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc và lời: Dzuy Sơn TuyềnLiên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: BY
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Liên Bình Định
Lời: Dzuy Sơn Tuyền
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link