Yếu mềm

Posted: 03/03/2021 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Tâm Thư

Khê Kinh Kha

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Tâm Thư
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.