Cha

Posted: 14/12/2020 in Âm Nhạc, Minh Phượng, Trần Dũng Tiến

Trần Dũng Tiến
Kính tặng những người cha hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa

Nhạc và lời: Trần Dũng Tiến; Tiếng hát: Minh Phượng
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.