Giọt lệ cho ngàn sau

Posted: 29/05/2020 in Âm Nhạc, Lê Mộng Hoan, Từ Công Phụng

Từ Công Phụng

Nhạc: Từ Công Phụng; Tiếng hát: Lê Mộng Hoan (1939-2020)
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: Hợp Âm Việt; âm bản mp3: amnhac.fm

Đã đóng bình luận.