Áo anh sứt chỉ đường tà

Posted: 20/03/2020 in Âm Nhạc, Hữu Loan, Phạm Duy, Thái Thanh, Thơ

Phạm Duy

Ý thơ: Hữu Loan; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: saigonocean.com; âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.