Archive for the ‘Sỹ Phú’ Category

Khê Kinh Kha

thieu_nu_ao_vang-dinh_cuong

Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Sỹ Phú
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3