Tình cầm

Posted: 15/01/2021 in Âm Nhạc, Hoàng Cầm, Phạm Duy, Thái Thanh, Thơ

Phạm Duy

Thơ: Hoàng Cầm; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn MP3: nhac.vn; bản ký âm: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.