Lại nhớ về Đà Lạt

Posted: 15/06/2020 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Thu Hương, Thơ, Vũ Thế Dũng

Vũ Thế Dũng


Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.