Archive for the ‘Vũ Thế Dũng’ Category

Vũ Thế Dũng


Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

u_minh_thuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

mua_sen-dinh_cuong
Mùa sen
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

song_vam_co

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Lê Thanh Nhàn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

hang_cay_me_xanh

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Thu Hương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3