Chiều ở U Minh Thượng

Posted: 17/02/2017 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Quỳnh Dao, Thơ, Vũ Thế Dũng

Vũ Thế Dũng

u_minh_thuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.