Archive for the ‘Quỳnh Dao’ Category

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thế Dũng

u_minh_thuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Huy Thọ

anh_mat

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Huy Thọ; Hòa âm: Phan LươngTiếng hát: Quỳnh Dao


Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Thi Quân

galang_island

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vũ Thế Dũng

mua_sen-dinh_cuong
Mùa sen
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thư Nguyên

thieu_nu_nhat_hoa_tim

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thư Nguyên; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Bạch Ngọc Long

thieu_nu_ao_dai_hoa

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long<; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Vũ Thư Nguyên

cho_em_2

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Vũ Thư Nguyên; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Mộc Thiêng

thieu_nu_uot_mua

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Mộc Thiêng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Mộc Thiêng

thieu_nu_ngoi_buon

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Mộc Thiêng; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Tôn Thất Út

thieu_nu_trang_va_hoa_thach_thao-dinh_cuong
Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Tôn Thất Út; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3