Tháng 5 hoa tím lại về

Posted: 30/05/2017 in Âm Nhạc, Nguyễn An Bình, Quỳnh Dao, Thơ, Vũ Thế Dũng

Vũ Thế Dũng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc & Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quỳnh Dao
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.