Chiều trên đảo Galang

Posted: 02/08/2015 in Âm Nhạc, Quỳnh Dao, Thi Quân

Thi Quân

galang_island

Nhạc và lời: Thi Quân; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.