Archive for the ‘Bạch Ngọc Long’ Category

Bạch Ngọc Long

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Bạch Ngọc Long

thieu_nu_ao_dai_hoa

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long<; Tiếng hát: Quỳnh Dao

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Bạch Ngọc Long

ben_do2

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Lê Thanh Nhàn

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3