Archive for the ‘Ngọc Quy’ Category

Khê Kinh Kha

Thơ: Anton Đặng Thanh Trung; Nhạc: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

Thơ: Phạm Phan Lang; Nhạc: Vĩnh Điện; Hòa âm: Quang Đạt; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Trang Web nhạc sĩ Vĩnh Điện

Hà Nguyên Du

Thơ: Khế Iêm; Nhạc: Hà Nguyên Du; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Ngọc Quy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Bạch Ngọc Long

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Bạch Ngọc Long; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_uot_mua

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Trình bày: Ngọc Quy

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khánh Trân

thieu_nu_toc_ngan

Thơ: Nguyễn Tâm Hàn & Khánh Trân; Nhạc: Ngô Huy Khánh TrânTiếng hát: Diệu Hiền & Ngọc Quy

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Tâm Hàn

doi_mat_mot_thoi

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Trình bày: Ngọc Quy

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vĩnh Điện

chim_hot-duy_liem
Chim hót
Duy Liêm

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Nghiêu Minh

thieu_nu_nhat_hoa_tim

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


Ca khúc: Vĩnh Điện
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Hữu Tân

thieu_nu_chieu_thu

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Ngọc Quy
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

thieu_nu_ao_ba_ba

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Quy
Bản ký âm PDF

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Tuệ Nga
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Hòa Bình

nu_sinh_va_hoa_phuong

Nhạc và lời: Hòa Bình; Tiếng hát: Ngọc Quy
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Phạm Kim Tiên
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Hòa Bình
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube