Tháng 4

Posted: 21/06/2015 in Âm Nhạc, Hà Duy Phương, Ngọc Quy, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

chim_hot-duy_liem
Chim hót
Duy Liêm

Thơ: Hà Duy Phương; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Hà Duy Phương gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.