Uống bóng nghìn thu

Posted: 21/06/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

tran_thach_linh
Tác giả bên dòng Nhật Lệ

Tóc anh còn xanh…
Có duyên phận gì?
Mà anh nghiêng mình
Tìm bóng !
Uống nước dòng Nhật Lệ.
Kìa…giang sơn muôn dặm
Ngàn năm ly biệt.
Sầu hận nuốt lòng.
Mặn lắm …
Huyền Trân ơi !

Sông Gianh chẩy cho anh..
Chiều nay độc mộc
Ngược dòng.
Sông sâu bãi cạn
Làm sao anh về được?
Ngọn nguồn
Chia cắt
Phân tranh…

Người xưa “Đập cổ kính”
Hôm nay anh uống bóng nghìn thu…

Quảng Bình 19/10/2014.
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.