Tôi và em

Posted: 29/10/2019 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Ngọc Quy

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Ngọc Quy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.