Sao em lại chết?

Posted: 29/10/2019 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền


Phạm Thị Trà My (1993-2019)

tôi để nước mắt mình chảy
sao em phải ra đi?
sao em lại chết?
tôi hỏi tôi
trong đau đớn

đóa Trà My vừa nở
đã vội ‘con xin lỗi bố mẹ
con chết vì không thở được
con thương bố mẹ nhiều’
những giòng chữ trối trăn tuyệt vọng
em gửi lại cho đời

tôi để trái tim mình bật khóc
quê hương sao không là chùm khế ngọt
mà nhiều trái đắng trái cay
trái đau trái khổ
nên trái xanh rơi rụng ở xứ người

một nhà thơ nào đã viết
chết. chấm hết
những gì viết ra đều vô nghĩa
tôi không nhớ tên
nhưng trái tim tôi quá đau
khi nghĩ đến em
đến nơi gọi là quê hương
chiến tranh chấm dứt lâu rồi
hòa bình lập lại đã gần nửa thế kỷ
vì lẽ gì em người con gái rất trẻ
sao còn bỏ nước ra đi
sao phải chết oan uổng nơi trời xa đất lạ

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.