Vô vọng

Posted: 05/08/2014 in Âm Nhạc, Mai Hoài Thu, Ngọc Quy, Thơ, Vĩnh Điện


Ca khúc: Vĩnh Điện
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.