Archive for the ‘Mai Hoài Thu’ Category


Ca khúc: Vĩnh Điện
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_roi_le

Thơ: Mai Hoài Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quỳnh Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc và hòa âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Vân Khánh
Video: Dĩ Vãng Buồn
Nguồn: Mai Hoài Thu gửi đường dẫn YouTube

Mai Hoài Thu

thieu_nu_ha_noi

Hồng Vân diễn ngâm

Anh nhớ chăng Thu về giăng phố cổ,
Hà Nội hanh vàng nắng lụa tơ vương…
Hồ Gươm mờ khói toả phủ hơi sương,
Chuông chùa ngân vang, chiều tan lễ rước.
(more…)


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Ca khúc: Vĩnh Điện [Bản ký âm PDF]
Thơ: Mai Hoài Thu
Tiếng hát: Ngọc Quy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube