Archive for the ‘Nguyễn Văn Thơ’ Category

Nguyễn Văn Thơ


Thiếu nữ và mùa Xuân
Tôn nữ Tâm Hảo

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Giáng Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Đỗ Thị Minh Giang gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Văn Thơ

Thơ: Trầm Hương Ptt; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Lệ Tuyền

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

nuoc_mat_3

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Hòa âm & Phối khí: Phan Thanh Hùng; Tiếng hát: Nguyên Trường
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_nam_vong-duong_quoc_dinh

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quốc Cường

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

MẹSơn dầu - Văn Đen
Mẹ
Văn Đen

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

co_giao_mai

Thơ: Tuyền Linh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Trần Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

julia_ho

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

old_vietnamese_man

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

nam_vong

Thơ: Song Vinh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

dalat_nostalgia-dinh_cuong
Dalat nostalgia
dinhcuong

Thơ: Huệ Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

me_gia5

Thơ: Trần Tịnh Như; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Kiều Lệ
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_roi_le

Thơ: Mai Hoài Thu; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Quỳnh Lan
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Anh Ánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube