Archive for the ‘Đỗ Thị Minh Giang’ Category

Đỗ Thị Minh Giang
Khổng thị Thanh-Hương dịch thơ sang Anh ngữ và Pháp ngữ

Bóng Thu Phai

Thu phải tiễn lá bay
Ngọn gió nhe nhẹ lay
Chiều buông đồi thông tím
Bóng nhạt nhoà ai hay

Cúc vàng sao chẳng nở
Cho hồn lạnh sương mai
Thu vội mang tình lỡ
Lạc lối về Thiên Thai
(more…)

Nguyễn Văn Thơ


Thiếu nữ và mùa Xuân
Tôn nữ Tâm Hảo

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Giáng Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Đỗ Thị Minh Giang gửi nhạc và âm bản mp3