Hẹn một mùa Xuân

Posted: 18/02/2019 in Âm Nhạc, Giáng Hương, Nguyễn Văn Thơ, Thơ, Đỗ Thị Minh Giang

Nguyễn Văn Thơ


Thiếu nữ và mùa Xuân
Tôn nữ Tâm Hảo

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Giáng Hương
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Đỗ Thị Minh Giang gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.