Archive for the ‘Khổng thị Thanh-Hương’ Category

Đỗ Thị Minh Giang
Khổng thị Thanh-Hương dịch thơ sang Anh ngữ và Pháp ngữ

Bóng Thu Phai

Thu phải tiễn lá bay
Ngọn gió nhe nhẹ lay
Chiều buông đồi thông tím
Bóng nhạt nhoà ai hay

Cúc vàng sao chẳng nở
Cho hồn lạnh sương mai
Thu vội mang tình lỡ
Lạc lối về Thiên Thai
(more…)