Archive for the ‘Đặng Lệ Khánh’ Category

Nguyễn Văn Thơ

MẹSơn dầu - Văn Đen
Mẹ
Văn Đen

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Nguyễn Tâm Hàn

lovers_on_the_beach

Thơ & ý thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Anh Ánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.