Còn thời gian không anh

Posted: 24/07/2015 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Nguyễn Tâm Hàn, Thơ, Đặng Lệ Khánh

Nguyễn Tâm Hàn

lovers_on_the_beach

Thơ & ý thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.