Phải chi đừng gặp

Posted: 24/07/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_ao_dai_hoa

a.
ngõ nào cho em quên đau !

giả đò dửng dưng qua mặt
khi mắt tình cờ chạm nhau
giả y chưa từng cơm cháo
gá nụ cười lên nghẹn ngào

dẫu đáy tình hồng, yêu ngất
bước yêu vấp ngạch chia lìa
kỹ niệm tuyệt vời, thấm thía
số phận mình, bắt phải chia

dáng anh kìa ! nay thế khác
khác ký ức thường nắm tay
cười vương hiu hắt hình hài
chỉ vì duyên phận đắng cay!

buồn xen mặt dưng, ý dửng
buồn, len sắm ý người dưng
người dưng kết tóc đã từng
bây giờ giả mặt người dưng

bởi em không tròn vai phụ
bước ra/người thế phụ tuỳ
nối dòng tông, huốt tận tụy
đành thôi, đành nuốt biệt ly

thà đừng yêu, đừng tựa gối
thà đừng bối rối thăm nhau
thiên chức làm mẹ: tiệt hào
ngõ nào cho em quên đau !

b.
trời bắt thế, người mượn thể
mượn trời định, trên bắt thế
nối tông đường … ta khó thể
cùng em trọn nghĩa phu thê !

gặp chi, thẹn cùng loã thể
xuân em rung từng xu thế
buông em ra, lòng khó thể
biết làm sao vẹn phu thê !

buồn xé đôi, buồn…kể lể
còn khi ngỡ bước em về
nào đổi được thế đặt để
lệnh bề trên, thoái: ta về

yêu em, ngủ vì người kế
trong tim mình: em rủ rê
trong mê đời, ta thất thế
trong hiếu nhà, lễ lụy ta !

tình động thâu xuân ra rả
tình phờ phạc, con đâu ra
ra em, đường con bất khả
dòng dỏi đợi ứ quanh nhà

người xưa gặp lại bất quá
chỉ một giây mà động qua
chăn gối ấm tình thiệt thà,
mà, như chưa hề biết qua

ta xin buồn buộc riêng ta !

Viên Dung
2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.