Archive for the ‘Anh Ánh’ Category

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Anh Ánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.