Tình ơi

Posted: 26/11/2013 in Anh Ánh, Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thơ, Thơ, Đặng Lệ Khánh

Nguyễn Văn Thơ

thieu_nu_ngoi_mot_minh

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Anh Ánh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.