Mẹ ơi, hãy ngủ

Posted: 28/08/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thơ, Thái Hòa, Thơ, Đặng Lệ Khánh

Nguyễn Văn Thơ

MẹSơn dầu - Văn Đen
Mẹ
Văn Đen

Thơ: Đặng Lệ Khánh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Thái Hòa

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.