Archive for the ‘Nguyên Trường’ Category

Nguyễn Văn Thơ

nuoc_mat_3

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ; Hòa âm & Phối khí: Phan Thanh Hùng; Tiếng hát: Nguyên Trường
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3