Ơn em một đóa sen nồng

Posted: 18/10/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thơ, Thụy Long, Thơ, Tuyền Linh


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.