Archive for the ‘Tuyền Linh’ Category

Tuyền Linh

Thơ: Nguyễn An Bình: Nhạc: Tuyền Linh; Tiếng hát: Mạnh Hùng

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn Anh Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Văn Thơ

co_giao_mai

Thơ: Tuyền Linh; Nhạc: Nguyễn Văn Thơ; Tiếng hát: Trần Lệ

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Thụy Long
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube