Một lần là đã thấy trăm năm

Posted: 30/10/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Văn Thơ, Quỳnh Lan, Thơ, Tuyền Linh


 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Thơ: Tuyền Linh
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.